EyeBlog העברת נגיף קורונה - דרך העיניים!
העברת נגיף קורונה - דרך העיניים!
Cancel

העברת נגיף קורונה - דרך העיניים!

דווח בכמה מקרים בתקשורת ובספרות הרפואית על התפשטות נגיף הקורונווה דרך העיניים. כמה מהמטופלים שלי שאלו אותי, “איך זה אפשרי?”

איך זה אפשרי?

מערכת ההגנה של העין

לעין מנגנון הגנה פיזי חזק נגד העולם החיצון המזוהם.

  • ראשית, ממש כמו בשאר הגוף, לעין יש “שכבת עור” המגנה עליה מפני העולם החיצון המזוהם. שכבה דקה זו (הנקראת הלחמית) מגינה פיזית על העין מפני רוב המזהמים.

  • שנית, העין מוגנת מדמעות, המיוצרת על ידי הבלוטה הלקריאלית ו מתנקזת דרך מערכת הניקוז הלקריאלית (אל האף), כדי לשטוף את כל החיידקים המקריים על פני העין.

coronavirus eye transmission

כאשר המערכת נכשלה

מרבית הנגיפים והחיידקים מוכנסים לעין באמצעות מגע או שפשוף, אך מרביתם לא חוצים את מחסום הלחמית והם מסוממים - נשטפים על ידי הדמעות - ומתנקזים מאזור העיניים.

אבל לפעמים נגיף או חיידק גורמים לזיהום מקומי בעיניים, דלקת הלחמית. דבר זה מכונה “עין ורודה”, שמופיעה באדום, מרגישה מגרדת ומייצרת פריקה מימית או מחרירית.

מעין לכל מקום

ברגע שהנגיף נמצא בעין, אז ניתן להעביר את הנגיף מהעין לשאר הגוף דרך המנגנון עליו דנו קודם, הדמעות.

דמיין שאדם לוחץ יד עם אדם נגוע ואז משפשף את עינו. הנגיף מוצף מעל פני העין דרך הדמעות, המתנקזות דרך מערכת הפונקציה והנולולקרimal ומשוחררת לאף!

אז הנגיף מוצא עצמו אז ברירית האף ובאורופאריינקס (הגרון), שם הוא מתרבה באופן חיובי ומדביק את שאר חלקי הגוף.

הערה צדדית: מנגנון ספיגה זה דרך קרעים הוא הסיבה לכך שרופא עיניים חריף ישאל את חולי הגלאוקומה שלו אם יש להם היסטוריה לבבית או ריאתית לפני שרשם “טיפות עיניים”, מכיוון שלכולם יש ספיגה מערכתית באמצעות מנגנון זה.

שמור על עצמך

העיניים הן דרך כניסה לעיתים קרובות מתעלמים מכל וירוס או חיידק. בעידן ה- COVID-19, בנוסף למסכות וכפות כפפות, חיוני להימנע מלגעת בפנים ולשפשף את העיניים.

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.